Skip links

Transport & warehousing

info@citycargobv.nl

+31 492 23 40 60

Vacatures

Inloggen

ADR Transport

Veilig Transport van Gevaarlijke Goederen

Bij CityCargo begrijpen we de complexiteit en het belang van het veilig transporteren van gevaarlijke goederen. Daarom bieden we gespecialiseerde transportdiensten die voldoen aan de strengste veiligheidsnormen en -voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke stoffen volgens de ADR (Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route) richtlijnen.

ADR-Gecertificeerd

Specialistische Opleiding

Onze chauffeurs worden grondig getraind en gecertificeerd volgens de ADR-richtlijnen om veilig gevaarlijke goederen te kunnen vervoeren. Ze beschikken over de nodige kennis en vaardigheden om mogelijke risico’s te identificeren en te beheersen tijdens het transportproces.

Geschikt Materieel

Onze voertuigen zijn speciaal ontworpen en uitgerust om gevaarlijke goederen veilig te kunnen transporteren. Ze zijn voorzien van alle vereiste veiligheidsvoorzieningen en -uitrusting om te voldoen aan de ADR-voorschriften en om de lading te beschermen tegen mogelijke gevaren.

Nauwgezette Procedures

We volgen strikte procedures voor het laden, vervoeren en lossen van gevaarlijke goederen om ervoor te zorgen dat alle veiligheidsvoorschriften worden nageleefd en dat de lading veilig op de plaats van bestemming aankomt.
FAQ

Veelgestelde vragen over Pallet transport

Welke soorten gevaarlijke goederen kunnen worden getransporteerd?

We zijn gecertificeerd om verschillende klassen van gevaarlijke goederen te transporteren, waaronder brandbare vloeistoffen, giftige stoffen, corrosieve stoffen, en meer.

Klassen

Verschillende klassen in het ADR overeenkomst

In een ADR-overeenkomst worden verschillende klassen van gevaarlijke goederen genoemd, die elk specifieke eigenschappen en risico’s hebben. Hier zijn de verschillende klassen zoals gespecificeerd in de ADR-richtlijnen:

  • Klasse 1: Explosieve stoffen en voorwerpen
  • Klasse 2: Gassen
  • Klasse 3: Brandbare vloeistoffen
  • Klasse 4: Brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen en stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
  • Klasse 5: Oxiderende stoffen en organische peroxiden
  • Klasse 6: Giftige stoffen en infectueuze stoffen
  • Klasse 7: Radioactieve stoffen
  • Klasse 8: Bijtende stoffen
  • Klasse 9: Diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen

Elke klasse heeft specifieke vereisten en veiligheidsmaatregelen die moeten worden nageleefd tijdens het transport, om de risico’s te minimaliseren en de veiligheid van het transportproces te waarborgen.

STAPPEN

De stappen naar veilig vervoer

1. Beoordeling van de Zending

We beoordelen de aard van de gevaarlijke goederen en identificeren de specifieke risico’s en vereisten voor veilig transport.

2. Selectie van Gekwalificeerd Personeel

Ons personeel, inclusief chauffeurs, is volledig gekwalificeerd en getraind volgens de ADR-richtlijnen voor het vervoer van gevaarlijke goederen.

3. Voorbereiding van Voertuigen

Onze voertuigen worden uitgerust met alle vereiste veiligheidsvoorzieningen en -uitrusting volgens de ADR-voorschriften.

4. Laden en Beveiligen van de lading

De gevaarlijke goederen worden veilig geladen en vastgezet in onze voertuigen volgens de specifieke voorschriften voor elke klasse.

5. Vervoer volgens voorschriften

Onze chauffeurs volgen strikt de ADR-voorschriften tijdens het transport om mogelijke risico’s te minimaliseren.

6. Constante monitoring en veilige aflevering

Tijdens het transport worden de goederen continu gemonitord en bij aankomst veilig gelost, waarbij de hoogste prioriteit wordt gegeven aan veiligheid en naleving van de ADR-richtlijnen.
Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren.